it is a club ……………. which many important people belong.

it is a club ……………. which many important people belong.

2 bình luận về “it is a club ……………. which many important people belong.”

 1. Câu trả lời : dùng “to”
  Vì trước đại từ quan hệ là một giới từ
  -> It is the club to which many important people belong.
  Tạm dịch: đó là một câu lạc bộ mà nhiều người quan trọng thuộc về.
  Chúc bạn học tốt !

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới