It would be nice to be able to fly a plane I wish….. Ann isn’t here and i need to see her I wish

It would be nice to be able to fly a plane
I wish…..
Ann isn’t here and i need to see her
I wish

2 bình luận về “It would be nice to be able to fly a plane I wish….. Ann isn’t here and i need to see her I wish”

 1. It would be nice to be able to fly a plane.
  ->  I wish I could fly a plane.
  +) Be able to : có thể
  – Ở thì quá khứ thì be able to -> could (đồng nghĩa là có thể)
  Ann isn’t here and i need to see her.
  -> I wish Ann were here.
  +) Diễn tả sự việc không có thật -> điều kiện ước
  +) Đổi is -> were
  ==> Câu ước là câu thể hiện mong muốn, mong ước về một việc nào đó sẽ xảy ra hoặc không xảy ra ở quá khứ, hiện tại và tương lai.
  @hamynguyen2911
  #hoidap247

  Trả lời
 2. 1, I wish I could fly a plane.
  2, I wish Ann were here .
  ———–
  – Áp dụng câu điều ước ở hiện tại : Diễn tả 1 mong ước KHÔNG có thật ở hiện tại.
  – Cấu trúc  : S + wish + S + Vqkđ .
  * Note : Câu điều ước ở hiện tại chỉ dùng tobe WERE
  – is -> were ( câu 2).
  – Ở câu 1 : be able to – V = can + V ; có thể làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới