Its hot in the summer. I feel very_____ ( comfort ) ( giải thích )

Its hot in the summer. I feel very_____ ( comfort )
( giải thích )

2 bình luận về “Its hot in the summer. I feel very_____ ( comfort ) ( giải thích )”

 1. It’s hot in the summer. I feel very uncomfortable.
  → uncomfortable >< comfortable
  → Dịch: Trời nóng vào mùa hè. Tôi cảm thấy rất không thoải mái.
  → Feel + adj: cảm thấy…

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ Uncomfortable
  – Feel + adj: cảm thấy như thế nào
  – Vì trời nóng nên thấy không thoải mái
  – Trans: Nó nóng vào mùa hè. Tôi cảm thấy rất không thoải mái
  color[gold][#ANGELRED]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới