LÀM HỘ MÌNH BÀI NÀY Ạ 1. we are thinking with plaesure about the trip to sapa. (FORWARD) —>we are ……………………

LÀM HỘ MÌNH BÀI NÀY Ạ
1. we are thinking with plaesure about the trip to sapa. (FORWARD)
—>we are …………………………………………………………………………………………………….
2. the artisan moulded the clay so that he could make a mask. (IN ORDER THAT)
—>the artisan …………………………………………………………………………………………………………………………..
3. people in my hometown can earn enough money from basket weaving to live. (LIVE ON)
—>people ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

2 bình luận về “LÀM HỘ MÌNH BÀI NÀY Ạ 1. we are thinking with plaesure about the trip to sapa. (FORWARD) —>we are ……………………”

 1. Câu trả lời của mình là:
  1. We are thinking with plaesure about the trip to sapa. (FORWARD) 
  => We are looking forward to the trip sapa
  => looking forward+ to
  2. The artisan moulded the clay so that he could make a mask. (IN ORDER THAT)
  => The artisan moulded the clay in order that he could make a mask
  3. people in my hometown can earn enough money from basket weaving to live. (LIVE ON)
  => People in my hometown can live on basket weaving and make earn enough money from it 
  => Live on: sống dựa vào
  => nghĩa của câu:  Người dân quê tôi có thể kiếm sống bằng nghề đan thúng và kiếm đủ tiền từ nghề này

  Trả lời
 2. 1 we are looking forward to the trip to sapa
  Looking forward to +Ving/N : trông chờ vào điều gì đó
  Dịch :Chúng tôi đều mong chờ vào chuyến đi sapa
  2 The artisan moulded the clay in order that he could make a mask 
  in order that=so that: để mà 
  Dịch: Người nghệ sĩ nhào nặn cục đất sét để ông ấy làm thành chiếc mặt nạ.
  3 people in my hometown can live on money from basket weaving 
  live on : sống dựa vào
  Dịch: Những người ở quê tôi có thể sống dựa vào tiền từ việc đan rổ

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới