làm một bài nói về family support

làm một bài nói về family support

1 bình luận về “làm một bài nói về family support”

  1. There are five members in my family. They are my father, my mother, my two brothers Nhân and Thế and I myself. We live in the village. My father’s name is Đại. He is a teacher. He teaches English in a high school. He is a healthy and handsome man. He is very active and dutiful. He is loved and respected by everybody. My mother’s name is Mrs. Linh. She is 40 years old. She is a B.A. She is a housewife. She works at home. She looks after the whole family. Sometimes she goes to market. On holidays, she prepares special dishes. She is a religious woman. She teaches me religion. My elder brother is a service holder. My younger brother is in class 9. I am a stutent of class 8. We are happy family.
    Dịch:
    Có năm thành viên trong gia đình tôi. Họ là bố tôi, mẹ tôi, hai anh em Nhân, Thế và chính tôi. Chúng tôi sống trong làng. Cha tôi tên là Đại. Ông là một giáo viên. Anh ấy dạy tiếng Anh trong một trường trung học. Anh ấy là một người đàn ông khỏe mạnh và đẹp trai. Anh ấy rất năng động và nghiêm túc. Anh ấy được mọi người yêu quý và tôn trọng. Mẹ tôi tên là bà Linh. Cô ấy 40 tuổi. Cô ấy là B.A. Cô là một bà nội trợ. Cô ây lam việc tại nha. Cô ấy chăm sóc cả gia đình. Thỉnh thoảng cô ấy đi chợ. Vào những ngày nghỉ, cô ấy chuẩn bị những món ăn đặc biệt. Cô ấy là một phụ nữ sùng đạo. Cô ấy dạy tôi tôn giáo. Anh trai tôi là một người giữ dịch vụ. Em trai tôi học lớp 9. Tôi là một đứa trẻ nói lắp lớp 8. Chúng tôi là một gia đình hạnh phúc.
    /bạn ghi thì thay tên anh chị em của bạn đi nhé/

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới