Lan didn’t study hard enough to pass the examination. ->……,so…….

Lan didn’t study hard enough to pass the examination.
->……,so…….Viết một bình luận

Câu hỏi mới