Last week I (A) went to my daughters soccer game, I (B) enjoyed (C) watching the children (D) played soccer

Last week I (A) went to my daughters soccer game, I (B) enjoyed (C) watching the children (D) played soccer

2 bình luận về “Last week I (A) went to my daughters soccer game, I (B) enjoyed (C) watching the children (D) played soccer”

 1. \text{Answer :} D
  \rightarrow Thì QKĐ : S + Ved / V2
  \rightarrow watch sb + do sth : Xem ai làm gì
  => Cách dùng : Dùng để nói về sự kiện về việc ai đó chứng kiến toàn bộ sự việc
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. =>D. played -> play
  – Watch somebody do sth: chứng kiến toàn bộ sự việc
  – Watch sb doing sth: chứng kiến một phần sự việc
  -> Nên dùng Vinf
  – Các đáp án còn lại đúng vì:
  Last week là dhnb thì quá khứ đơn, cấu trúc: S + V2/ed + O
  Enjoy + Ving: thích làm gì
  – Dịch: Tuần trước, tôi đã đến trận đấu bóng đá con gái tôi, tôi thích xem những đứa trẻ chơi bóng.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới