Many cars nowadays have a lower fuel _ than the old ones did ( consume )

Many cars nowadays have a lower fuel _ than the old ones did ( consume )

2 bình luận về “Many cars nowadays have a lower fuel _ than the old ones did ( consume )”

 1. 1. consumption.
  @ fuel consumption : mức tiêu thụ xăng.
  – Vì trong câu, ta có được lượng từ “a” (một) và tính từ so sánh “lower” (thấp hơn).
  => Vì vậy, ở đây từ loại ta cần là danh từ.
  – Vì theo cụm từ ở trên, nên ta sẽ điền là “consumption” (sự tiêu thụ).
  \color{white}{\text{@Angelinazuize}}
  \color{white}{\text{#Hoidap247}}

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ consumption 
  $-^{}$ Consume (v )$→^{}$ Consumption (n): Sự tiêu thụ
  $-^{}$ Có “A lower fuel” đứng trước nên từ cần điền là một N
  $-^{}$ Dịch: Nhiều loại ô tô ngày nay có mức tiêu thụ nhiên liệu thấp hơn so với các loại ô tô cũ.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới