mấy bạn ơi cho mình hỏi là thi được 8 điểm chuyên anh thi vào 10 ở thpt chuyên ngoại ngữ có phải là thấp không vậy vì mình kh

mấy bạn ơi cho mình hỏi là thi được 8 điểm chuyên anh thi vào 10 ở thpt chuyên ngoại ngữ có phải là thấp không vậy vì mình không thi nên cũng không biết

1 bình luận về “mấy bạn ơi cho mình hỏi là thi được 8 điểm chuyên anh thi vào 10 ở thpt chuyên ngoại ngữ có phải là thấp không vậy vì mình kh”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới