mọi người ơi cái này sắp xếp thành cái j are/today./we/solar energy/ from coal/ using / to replace

mọi người ơi cái này sắp xếp thành cái j are/today./we/solar energy/ from coal/ using / to replace

2 bình luận về “mọi người ơi cái này sắp xếp thành cái j are/today./we/solar energy/ from coal/ using / to replace”

 1. – ĐÁP ÁN :We are using solar energy to replace from coal today 
  – Dấu hiệu nhận biết “today” –>thì HTTD
  -Chủ ngữ là “we”–> Động từ tobe là “are”
  -cấu trúc S+am/is/are+V_ing
  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  THÊM CÂU TRL HAY NHẤT CHO MÌNH NHA
  CẢM ƠN BẠN

  Trả lời
 2. Giải đáp : We are using solar energy to replace from coal today .
  – today : dấu hiệu hiện tại tiếp diễn .
  ⇒ (+) S + is/am/are + V_ing + O …
  – Vì ”we” là chủ ngữ số nhiều → Dùng tobe ”are” .
  – Dịch : Chúng ta đang sử dụng năng lượng mặt trời để thay thế từ than , nhiên liệu ngày nay .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận