Most farm (produce)……………. are exported to various countries.

Most farm (produce)……………. are exported to various countries.

2 bình luận về “Most farm (produce)……………. are exported to various countries.”

  1. $\Rightarrow$ $\text{Products}$
    $\rightarrow$ Product (n) : Sản phẩm
    $\rightarrow$ Farm products : Nông sản
    $\rightarrow$ Hầu hết các sản phẩm nông nghiệp được xuất khẩu sang các nước khác nhau.

    Trả lời

Viết một bình luận