MRs ha _ by the plumber A:had the pipes check B:HAd the pipes to check C:got the pipes checking D: got the pipes checked Mn g

MRs ha _ by the plumber
A:had the pipes check
B:HAd the pipes to check
C:got the pipes checking
D: got the pipes checked
Mn giups minh vs a

2 bình luận về “MRs ha _ by the plumber A:had the pipes check B:HAd the pipes to check C:got the pipes checking D: got the pipes checked Mn g”

 1. Giải đáp: D
  Giải thích:
  – Câu bị động dạng nhờ vả: have/ get sth done by sb: sth là “the pipes”, done (PII) là “checked” và by sb là “by the plumber”-> có duy nhất đáp án D đúng cấu trúc.

  Trả lời
 2. @Ame
  -> D. got the pipes checked
  => Câu bị động ( yêu cầu, nhờ vả ): S + have / get + S.B + to V : Have S.B do S.T ( nhờ ai đó làm việc gì )

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới