My dad was glad his best friend again after 20 years. A. meet B. meeting C. of meeting D. to meet

My dad was glad his best friend again after 20 years.
A. meet B. meeting C. of meeting D. to meet

2 bình luận về “My dad was glad his best friend again after 20 years. A. meet B. meeting C. of meeting D. to meet”

  1. Giải đáp: D to meet 
    – S + be + glad + to V: hạnh phúc, vui mừng khi làm gì
    – Dịch: Bô tôi hạnh phúc khi gặp lại bạn thân ông ấy sau 20 năm.

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới