My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home ->Before

My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home
->Before

2 bình luận về “My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home ->Before”

 1. Bạn tham khảo!
  Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden
  ->xảy ra trước thì dùng qkht , diễn ra sau thì dùng qkđ
  -> Cấu trúc: before + S+ V QKĐ , S + V QKHT
  -> Tạm dịch : Trước khi mẹ tôi về nhà, bố tôi đã tưới tất cả các cây trong vườn

  Trả lời
 2. My father had watered all the plants in the garden by the time my mother came home
  -> Before my mother came home, my father had watered all the plants in the garden
  Sự phối hợp thì: Before được dùng để nói về 1 hành động xảy ra trước 1 hành động khác trong quá khứ
  Cấu trúc: Before+ quá khứ đơn, quá khứ hoàn thành

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới