My next-door neighbour (gain)….. several prizes in some English compettions\

My next-door neighbour (gain)….. several prizes in some English compettions\

2 bình luận về “My next-door neighbour (gain)….. several prizes in some English compettions\”

 1. My next-door neighbor gained several prizes in some English competition 
  – dịch : Người hàng xóm kế bên tôi đã được một số giải thưởng về cuộc thi Tiếng Anh
  – Hành động xảy ra quá khứ : S + V ( cột 2/ed)

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  My next-door neighbour gained several prizes in some English compettions.
  Phân tích:
  Diễn tả một hành động xảy ra trong quá khứ.
  Cấu trúc: S + V-ed

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới