Những viên đá kia đang mòn đi .SOS Các bn dịch giúp mình nha ,mình đang cần gấp.Nếu ai giúp mình viết lời cảm ơn và cho 5 sa

Những viên đá kia đang mòn đi .SOS
Các bn dịch giúp mình nha ,mình đang cần gấp.Nếu ai giúp mình viết lời cảm ơn và cho 5 saoViết một bình luận

Câu hỏi mới