Nick and Mi (have) planned (to) travel to (USA) (this) christmas Chọn một từ trong ngoặc có lỗi sai về ngữ pháp và sửa lại

Nick and Mi (have) planned (to) travel to (USA) (this) christmas
Chọn một từ trong ngoặc có lỗi sai về ngữ pháp và sửa lại

2 bình luận về “Nick and Mi (have) planned (to) travel to (USA) (this) christmas Chọn một từ trong ngoặc có lỗi sai về ngữ pháp và sửa lại”

 1. USA -> The USA
  – Dùng “the” đứng trước tên nhóm quốc gia/ tiểu bang
  – Hiện tại hoàn thành: (+) S + have/ has + PII
  + She/ he/ it và N số ít – has | + I/ you/ we/ they và N số nhiều – have
  – plan + to do smt: có kế hoạch/ dự định làm gì
  ——– 
  *** Có gì thắc mắc thì hỏi thêm bên dưới

  Trả lời
 2. $\text{Answer:}$ USA $→^{}$ The USA
  $-^{}$ $\text{HTHT}$ $(+)^{}$ S + have/has + P.P (Chủ ngữ Nick and Mi $→^{}$ have)
  $-^{}$ Plan + to V(inf): Lên kế hoạch làm gì
  $-^{}$ The USA $→^{}$ Mạo từ “The” đứng trước tên một số đất nước > 2 chữ 
  $-^{}$ Dịch: Nick và Mi đã lên kế hoạch đến du lịch Mỹ vào dịp giáng sinh năm nay.
  $\text{# Kanao}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới