No one has done this. this….

No one has done this.
this….

2 bình luận về “No one has done this. this….”

 1. No one has done this.
  -> This hasn’t been done.
  * Kiến thức :
  _ Câu bị động thì hiện tại hoàn thành : S + have/has been + P2 ( by O )

  Trả lời
 2.  Giải đáp:This hasn’t been done
  -> Bị động – hiện tại hoàn thành
  :
  ->
  Khẳng địnhS + have/has + been + PII (by………..)
   S + haven’t/hasn’t + been + PII (by……..)
   -> Nghi vấnHave/Has + S + been + PII (by……..) ?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới