nói về gia đình bạn bằng tiếng anh (gđ tôi có 4 người và bài nói ngắn gọn ạ)

nói về gia đình bạn bằng tiếng anh (gđ tôi có 4 người và bài nói ngắn gọn ạ)

2 bình luận về “nói về gia đình bạn bằng tiếng anh (gđ tôi có 4 người và bài nói ngắn gọn ạ)”

 1. My name is (1) […..]. Here, I would like to introduce my family. My family have four people. Those are my parents, me and my brother/sister. My father this year (2) [….]. Father’s occupation (3) [….]. Dad is very hard working, very diligent in how to take care of the family. My mother is a male now (4) […..]. Mother works (5) [….]. Mom cooks delicious food, every dish is special. I am a student in class (6) […..] School (7) [….]. I love my family very much.
  *Giải thích
  (1) Tên của bản thân  
  (2) Tuổi của bố.
  (3) Nghề nghiệp hiện tại của bố.
  (4) Tuổi của mẹ
  (5) Nghề nghiệp của mẹ.
  (6) Lớp hiện tại 
  (7) Tên trường học
  $\text{Dịch}$
  Em tên là (1) […..]. Sau đây, em xin trình bày về gia đình của em. Gia đình em có bốn người. Đó là bố mẹ em, em và anh/ chị em (em của em). Bố em năm nay (2) [….]. Bố làm nghề (3) [….]. Bố rất chịu khó làm việc, rất cần mẫn trong cách chăm sóc gia đình. Mẹ em thì nam nay đã (4) […..]. Mẹ làm nghề (5) [….]. Mẹ nấu thức ăn rất ngon, món nào cũng đặc sắc. Em là học sinh lớp (6) […..] Trường (7) [….]. Em rất yêu gia đình em.

  Trả lời
 2. For each person, family is the place where we are protected and loved. Same with me, I love my family very much, love my family members.
    I will introduce my family to you. Our family consists of 4 people including my father, my mother, my younger brother and me. My father works by profession…. My father is very busy, often has to stand outside all day. So dad has a tan. However, one day he still spent time playing with me. My mother is a good housewife. Every day, you can eat delicious dishes that your mother cooks. Mother takes good care of the family. Before I go to bed, my mother often reads me a story. My brother this year …. years old. Very good boy. I often play with him in my spare time so that my mother can do other things. I love my family very much.
  nghĩa của đoạn văn trên
  Tôi sẽ giới thiệu gia đình tôi với bạn. Gia đình chúng tôi gồm có 4 người bao gồm bố tôi, mẹ tôi, em trai tôi và tôi. Bố tôi làm nghề…. Bố tôi rất bận, thường phải đứng ngoài trời cả ngày. Vì vậy, cha có một làn da rám nắng. Tuy nhiên, một ngày cha vẫn dành thời gian chơi với tôi. Mẹ tôi là một bà nội trợ giỏi. Hàng ngày được ăn những món ngon mẹ nấu. Mẹ chăm sóc gia đình chu đáo. Trước khi tôi đi ngủ, mẹ tôi thường đọc cho tôi nghe một câu chuyện. em tôi năm nay …. tuổi. Cậu bé rất tốt. Tôi thường chơi với anh ấy những lúc rảnh rỗi để mẹ tôi có thể làm những việc khác. Tôi rât yêu gia đinh của tôi.

  Trả lời

Viết một bình luận