Now that the stress of examinations are over, we can go somewhere for our holiday. * A. the B. are C. can go D. for your holi

Now that the stress of examinations are over, we can go somewhere for our holiday.
*
A. the
B. are
C. can go
D. for your holiday
TÌM LỖI SAI

2 bình luận về “Now that the stress of examinations are over, we can go somewhere for our holiday. * A. the B. are C. can go D. for your holi”

 1. Now that the stress of examinations are over, we can go somewhere for our holiday.
  Chọn: B
  Giải thích: Động từ to be đứng sau danh từ, bổ nghĩa cho danh từ đó
  Danh từ “The stress of examinations” không đếm được => Không dùng “are” trong trường hợp này
  Thì hiện tại đơn với động từ to be
  Form:
  Positive: S + am/ is/ are + N/Adj
  Negative: S + am/ is/ are + not + N/Adj
  Interrogative: Am/ is/ are + S + N/Adj
  Wh- question: Wh-question + am/is/are (not) + S + V?
  Form theo các S tương ứng:
  Chủ ngữ là I: I + am
  Chủ ngữ là he, she, it: He/She/It + is
  Chủ ngữ là you, we, they: You/We/They + are
  Dịch: Giờ thì sự căng thẳng của các buổi kiểm tra đã qua, chúng ta có thể đi đâu đó cho kì nghỉ của chúng ta
  Chúc bạn học tốt ^_^!!!
  (Nếu thấy hay hãy vote 5*, cảm ơn và bình chọn là câu trả lời hay nhất để mình có động lực giải các bài tập khác nhé!)
  Chúc bạn học tốt ^_^!!!
  (Nếu thấy hay hãy vote 5*, cảm ơn và bình chọn là câu trả lời hay nhất để mình có động lực giải các bài tập khác nhé!)
  #ducklingshinigami

  Trả lời
 2. Now that the stress of examinations are over, we can go somewhere for our holiday. 
  A. the                B. are             C. can go           D. for your holiday
  ———————————————–
  – $\text{Sửa lỗi}$ :B  are -> is 
  – Chủ ngữ ” the stress of examinations” ở đây là N(không đếm được )  -> tobe là “is” 
  – Thì Hiện tại đơn : S + am/is/are +….
  We/You/They/N(số nhiều ) + are 
  – He/She/It /N(số ít ) /N(không đếm được ) +is 
  – I + am 
  TRANS: Bây giờ sự căng thẳng của các kỳ thi đã qua, chúng ta có thể đi đâu đó cho kỳ nghỉ của mình.

  Trả lời

Viết một bình luận