Ở thành phố dân cư tập trung đông đúc nên nạn kẹt xe diễn ra thường xuyên, người dân ở đây không thật thà

Ở thành phố dân cư tập trung đông đúc nên nạn kẹt xe diễn ra thường xuyên, người dân ở đây không thật thà như ở miền quê
*Dịch 2 khúc này sang Tiếng Anh nha k sài gg dịch*Viết một bình luận

Câu hỏi mới