our grandfather loves to talk abput old times =>our grandfather_______-(enjoy)

our grandfather loves to talk abput old times
=>our grandfather_______-(enjoy)

2 bình luận về “our grandfather loves to talk abput old times =>our grandfather_______-(enjoy)”

 1. – Giải đáp : Our grandfather enjoys talking about old times.
  – love/like + to- V /V-ing = enjoy + V-ing : yêu thích làm gì
  – Các từ chỉ sự yêu ghét thường chia THTĐ vì diễn tả 1 thói quen lâu dài. Cấu trúc dạng khẳng định :
  +) S + V/Vs,es
  – Our grandfather là số ít -> đi cùng Vs,es
  – Tạm dịch: Ông của chúng tôi thích nói về thời xưa.

  Trả lời
 2. Giải đáp:
  Our grandfather loves to talk about old times.
  -> Our grandfather enjoys talking about old times.
  Cấu trúc: enjoy + V-ing
  Grandfather: danh từ số ít nên enjoy thêm s.
  Tạm dịch: Ông của chúng tôi thích nói về thời xưa.
  #Bright

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới