Ann is not writing a letter at the moment Giúp mình với

Ann is not writing a letter at the moment

Giúp mình với

2 bình luận về “Ann is not writing a letter at the moment Giúp mình với”

 1. \text{Answer :} A letter isn’t being written by Ann at the moment
  -> BĐPĐ – HTTD : S + isn’t / ‘m not / aren’t + being + VpII ( by O )
  => He , She , It + is ( not )
  => Translate : Một bức thư không được Ann viết vào lúc này
  \text{# TF}

  Trả lời
 2. Giải đáp: A letter isn’t being written by Ann at the moment.
  -> Bị động: Hiện tại tiếp diễn: (-) S + is/am/are + not + being + PII (by…..)
  -> She/ he/ it và danh từ số ít – is (not)
  -> I – am (not)
  -> You/ we/ they và danh từ số nhiều – are (not)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới