Giúp mik vs cảm ơn 1.what subjects are your most favourite ones?(best) -> 2.We must leave now(time) <

Giúp mik vs cảm ơn

1.what subjects are your most favourite ones?(best)

->

2.We must leave now(time)

->

2 bình luận về “Giúp mik vs cảm ơn 1.what subjects are your most favourite ones?(best) -> 2.We must leave now(time) <”

 1. 1.What subject do you like best?(môn học bạn thích nhất là gì?)
  2.It’s time for us to leave.(Đã đến giờ cho chúng ta về)
  Cách làm của mấy câu này là bạn làm nhiều nó quen í ạ chứ khong có tip

  Trả lời
 2. 1. What subjects do you like best?
  $\rightarrow$ What subject : Môn học nào
  $\rightarrow$ HTT (?) : Do/does + S + V?
  $\rightarrow$  Những môn làm bạn thích nhất?
  2. It’s time we left . 
  $\rightarrow$ It’s time/high time/about time + S + Ved : Đã đến lúc làm gì đó
  $\rightarrow$ Đã đến lúc chúng ta rời đi.

  Trả lời

Viết một bình luận