Have luxury of ving nghĩa là gì vậy mn???

Have luxury of ving nghĩa là gì vậy mn???

1 bình luận về “Have luxury of ving nghĩa là gì vậy mn???”

  1. Have luxury of doing something có nghĩa là: Một đặc quyền để làm gì đó mà bạn hiếm có.
    Example: We had the luxury of being able to drive a yacht
    Dịch nghĩa: Chúng ta đã có đặc quyền để lái một chiếc du thuyền

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới