He is not going to mail these letters soon Giúp mình với ạ

He is not going to mail these letters soon

Giúp mình với ạ

1 bình luận về “He is not going to mail these letters soon Giúp mình với ạ”

 1. \text{Answer :} These letters aren’t going to be mailed soon
  -> BĐPĐ – TLG : S + isn’t / ‘m not / aren’t + going to be VpII ( by O )
  => You , We , They + are
  => Translate : Những bức thư này sẽ không được gửi sớm
  \text{# TF}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới