i want to know every language in the world -> I wish i…..

i want to know every language in the world

-> I wish i…..

2 bình luận về “i want to know every language in the world -> I wish i…..”

 1. Answer : I wish I knew every language in the world
  – Câu mong ước ở hiện tại với động từ thường : 
  $\bullet$ S + wish(es) + (that) + S + V_(ed) / V_2 + …
  -> Diễn tả mong ước điều trái với hiện tại
  – Know -> Knew
  – Dịch : Tôi ước tôi có thể biết được tất cả ngôn ngữ trên thế giới
  \text{@ Crown}

  Trả lời
 2. I wish I know every language in the world.
  [ I want to know every language in the world là tôi muốn biết tất cả ngôn ngữ trên thế giới tức là tôi ước tôi biết tất cả ngôn ngữ trên thế giới. Từ đó suy ra kết quả]

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới