Is that foreigner used to .. in a tropical country ( live )

Is that foreigner used to .. in a tropical country ( live )

2 bình luận về “Is that foreigner used to .. in a tropical country ( live )”

 1. Is that foreigner used to .living. in a tropical country ( live )
   Vì sau is used to + Ving 
   Dịch : Người nước ngoài đó đã từng .living. ở một đất nước nhiệt đới

  Trả lời
 2. Is that foreigner used to living in a tropical country?
  (Cấu trúc: be used to + Ving : đã quen với)
  (Dịch: Có phải người nước ngoài đó đã quen với việc sống ở một đất nước nhiệt đới không?)

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới