It’s no use(tell)…….him(tell)……the truth

It’s no use(tell)…….him(tell)……the truth

2 bình luận về “It’s no use(tell)…….him(tell)……the truth”

  1. $\text{Answer:}$ It’s no use telling him to tell the truth.
    – It’s no use/point/good + Ving: vô ích khi làm gì
    – Dịch: Thật vô ích khi bảo anh ấy nói ra sự thật.
    P/s: phần “to tell” bn cứ hiểu là do ngữ cảnh của câu là đc :>

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới