My mother (drive). To work everyday

My mother (drive). To work everyday

2 bình luận về “My mother (drive). To work everyday”

 1. $Nae$
  [Tiếng Anh]
  My mother drives to work everyday
  => Câu được viết ở thì HTĐ:
  – Dấu hiệu: everyday
  – Cấu trúc: S + V(s/es) + O
  – “My mother” là chủ ngữ số ít nên động từ ở đây thêm “s”
  – Tạm dịch: Mẹ của tôi lái xe đi làm hằng ngày.
  _____________________________________________________________________
  Không hiểu gì cứ hỏi nhe<3

  Trả lời
 2. Giải đáp: drives
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – every day: dấu hiệu thì HTĐ
  – Câu khẳng định ( thì HTĐ): S( số ít)+ Vs/ es
  – My mother là chủ ngữ số ít => động từ cần thêm “s/ es” 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới