My sister (play). The piano

My sister (play). The piano

2 bình luận về “My sister (play). The piano”

 1. ĐÁP ÁN ĐÂY NHA TUS 
  My sister (play). The piano
  => plays 
  + thì hiện tại đơn 
  + S là she => V thêm S 
  + cấu trúc thì htđ 
  S + Vbare / Vs / Ves
  Vote 5* và nếu đc thì xin hay nhất 

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới