She likes watching the stars___ night A.on B.for. C.in. D.at

She likes watching the stars___ night

A.on B.for. C.in. D.at

2 bình luận về “She likes watching the stars___ night A.on B.for. C.in. D.at”

 1. She likes watching the stars___ night 
  A.on    B.for.   C.in.   D.at 
  $-$ Các giới từ khác không phù hợp. Không có: on night, for night, in night.
  $-$ At được sử dụng cho thời gian cụ thể, thời điểm, …
  $-$ At night: vào ban đêm
  $-$ Dịch: Cô ấy thích ngắm những ngôi sao vào ban đêm
  $MinhAnhh$

  Trả lời
 2. Giải đáp: D
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  – at night: vào ban đêm 
  – Các đáp án còn lại, khi ghép với từ “night” không có nghĩa

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới