special passive voice they think that she sold hẻ own car giúp em ạ em cảm ơn

special passive voice

they think that she sold hẻ own car

giúp em ạ em cảm ơn

2 bình luận về “special passive voice they think that she sold hẻ own car giúp em ạ em cảm ơn”

 1. They think that she sold her own car
  -> It is thought that she sold her own car 
  – Cấu trúc bị động không ngôi 
  – It + be + V-pp + that + Clause ( S + V)
  -> Tạm dịch: Người ta cho rằng cô ấy đã bán chiếc xe hơi của chính mình

  Trả lời
 2. => It is thought that she sold her own car
  – Câu bị động thể nhờ vả (dùng chủ ngữ giả 
  – CẤu trúc: It + be + Vpp(của v1) + that + S + V

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới