Sue. Some timetines (visit). Her grand mother

Sue. Some timetines (visit). Her grand mother

2 bình luận về “Sue. Some timetines (visit). Her grand mother”

 1. 1. visits
  – Sửa đề: Some timetines -> sometimes
  – sometimes: dấu hiệu thì HTĐ
  – Sue là chủ ngữ số ít, nên động từ thêm “s/ es”

  Trả lời
 2. ĐÁP ÁN VÀ GIẢI THÍCH ĐÂY NHA !!!!
  Sue sometimes (visit). Her grand mother
  $Answer =>$ Visits 
  $*$ GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI: 
  $+$ Thì hiện tại đơn 
  $+$ Dấu hiệu nhận biết: sometimes
  $+$ Chủ ngữ là Sue $=>$ Visit thêm s 
  $*$ CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI ĐƠN: 
  GIẢI THÍCH CÁC BƯỚC GIẢI: 
  + Chia theo thì hiện tại đơn 
  CẤU TRÚC THÌ HIÊN TẠI ĐƠN 
  $(+)$ S + Vbare/ Vs / Ves
  $(-)$ S +do/ does + not + V 
  $(?)$ Do / does + S + V  ? 
  $*$ LƯU Ý:
  $+$ Ngôi thứ ba số ít (he, she, it) động từ thêm s hoặc es
  $+$ Thêm es sau các động từ tận cùng là o, s, x, z, ch, sh
  $*$ DỊCH: Sue thỉnh thoảng đến thăm bà ngoại của cô ấy
  $#tiendat37208$ 
  ____________________________________
  VOTE 5* VÀ XIN HAY NHẤT Ạ !!!!

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới