(the weather is very cold) I wish the weather…..much summer

(the weather is very cold) I wish the weather…..much summer

2 bình luận về “(the weather is very cold) I wish the weather…..much summer”

 1. Giải đáp: I wish the weather were much warmer.
  – Câu ao ước ở HT: S+ wish (es)+ S+ Ved/ V2/ be: were
  – Sửa đề: summer -> warmer

  Trả lời
 2. Answer : I wish the weather were much warmer 
  – Vì có vế trước “thời tiết bây giờ rất lạnh” -> Việc “thời tiết ấm hơn ở hiện tại không thể xảy ra”
  -> Câu mong ước ở hiện tại với động từ tobe : 
  $\bullet$ S + wish(es) + S + were + N/adj + ….
  -> Diễn tả  điều không thể xảy ra ở hiện tại
  – Dịch : Tôi ước thời tiết ấm hơn
  \text{@ TheLamb}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới