tìm lỗi sai ạ We shouldn’t build cable car system of Son Doong Cave A B

tìm lỗi sai ạ

We shouldn’t build cable car system of Son Doong Cave

A B C D

cho em biết lí do vì sao sai với ạ, em cảm ơn

2 bình luận về “tìm lỗi sai ạ We shouldn’t build cable car system of Son Doong Cave A B”

Viết một bình luận

Câu hỏi mới