viết 2 câu về những việc đã làm khi còn bé, sử dụng thì quá khứ đơn

viết 2 câu về những việc đã làm khi còn bé, sử dụng thì quá khứ đơn
Viết một bình luận