Viết lại câu có nghĩa: She has decided to repaint her house. (make) =>____________________

Viết lại câu có nghĩa:

She has decided to repaint her house. (make)

=>____________________

(Giải đc mik cho ctlhn và 5 sao)

2 bình luận về “Viết lại câu có nghĩa: She has decided to repaint her house. (make) =>____________________ </”

 1. She has made a decision to repaint her house.
  ______________________________________________
  decide+to Vinf = make a decision+to Vinf: quyết định làm việc gì đó
  Cấu trúc thì hiện tại hoàn thành: S+have/has+V3/V_ed+…
  “made” là V3 của “make”

  Trả lời
 2. Giải đáp : She has made a decision to repaint her house .
  – decide + to V = make a decision + to V : quyết định làm gì .
  – Dịch : Cô ấy đã quyết định sơn lại ngôi nhà .
  #fromthunderwithlove

  Trả lời

Viết một bình luận