Viết lại câu. She doesn’t, get good marks at school

Viết lại câu. She doesn’t, get good marks at school

1 bình luận về “Viết lại câu. She doesn’t, get good marks at school”

  1. She doesn’t get good marks at school.
    –> She wishes she got good marks.
    *Cấu trúc câu ước “wish”: S + wish(es) + (that) + S + V_ed.
    *Chúc bạn học tốt! ^_^

    Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới