Viết lại câu và cho mình hỏi: Nếu câu gốc cho là “you” thì trường hợp nào mình đổi sang “I” ạ? Study hard and

Viết lại câu và cho mình hỏi: Nếu câu gốc cho là “you” thì trường hợp nào mình đổi sang “I” ạ?

Study hard and you can pass the examination.

=> If

1 bình luận về “Viết lại câu và cho mình hỏi: Nếu câu gốc cho là “you” thì trường hợp nào mình đổi sang “I” ạ? Study hard and”

 1. Muốn đổi chủ ngữ là ‘you’ sang’I’ thì giả định thôi.
  => If I were you, I would study hard and I could pass the examination.
   – Câu đk loại 2, diễn tả điều không có thật ở hiện tại.
  -Cấu trúc :  If + S + V_(QKĐ) , S + would/could/might+ V_0
  Cách khác ,giữ nguyên chủ ngữ ‘you’
  => If you study hard , you can pass the examination.
  -Câu đk loại 1, diễn tả điều có thật ở hiện tại.
  Cấu trúc : If + S + HTĐ , S + will/can/may + V_0

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới