Viết một đoạn văn ngắn về bất lợi khi sống ở nông thôn bằng tiếng anh.

Viết một đoạn văn ngắn về bất lợi khi sống ở nông thôn bằng tiếng anh.

1 bình luận về “Viết một đoạn văn ngắn về bất lợi khi sống ở nông thôn bằng tiếng anh.”

 1. Living in the countryside has a lot of advantages, but also many disadvantages. As the advantage we can consider the fact that the country is less polluted and the traffic isn’t so heavy. You are fit and you don’t need to worry about your health condition, because in the countryside the air and water are so clean. In the country there are many plant species. There aren’t any huge blocks of flats, modern skyscrapers or bothersome traffic jams. In the country you are free to admire the breathtaking landscapes such as huge meadows, peaceful hills or forests. You can enjoy walking in the forest and picking mushrooms or hunting. Another advantage is that you may easily build a big house and the garden, because charges for ground are much lower than in the suburbs. Moreover, living in the countryside is cheaper than it is in the city, so you probably may afford many other things, because the prices are lower. What is more, you can invite your friends to the barbecue organized in your garden. It would be great! The other positive side is the safety. In the rural area the crime rate is much lower. There aren’t a lot of housebreaks and the possibility of burglary is also lower. In the countryside people usually and keep eyes on neighbour’s estates. They always react when something strange is happening. Country life is very peaceful and silent. You will enjoy the feeling of peace.
  However, there are a lot of positive aspects of living in the country side, there are also some disadvantages. Living in the country is slower. People don’t need to hurry and have a lot of time. People in the country don’t have to work so many hours as they do in the city. On the other hand, they don’t earn so much money. Moreover, there aren’t such interesting things to do during free time. The unemployment rate is also much higher than in the city. The problem may be also the communication. If you don’t have your own car, you may have problem how to commute to work. The same problem concerns the access to the hospitals, schools, police stations and shops, which are usually located far from the village. Last of all, there are some dangers connected with country life such as heavy snowfall or rainfall.
  To sum up, I think that living in the country may have a lot of advantages such as fresh air, breathtaking landscapes and comfort, but a lot of people decide to stay in the city, due to the fact that the life in the town is easier. The easy access to shops and other institutions are the great advantage.
  Dịch:
  Sống ở nông thôn có rất nhiều thuận lợi nhưng cũng không ít nhược điểm. Lợi thế mà chúng ta có thể coi là đất nước này ít ô nhiễm hơn và giao thông không quá đông đúc. Bạn là người khỏe mạnh và bạn không cần lo lắng về tình trạng sức khỏe của mình, vì ở nông thôn, không khí và nguồn nước rất trong lành. Trong nước có rất nhiều loài thực vật. Không có bất kỳ khối căn hộ khổng lồ, những tòa nhà chọc trời hiện đại hay tắc đường phiền toái. Trong nước bạn có thể tự do chiêm ngưỡng những cảnh quan ngoạn mục như đồng cỏ khổng lồ, những ngọn đồi yên bình hay những khu rừng. Bạn có thể đi bộ trong rừng và hái nấm hoặc săn bắn. Một lợi thế khác là bạn có thể dễ dàng xây dựng một ngôi nhà lớn và khu vườn, bởi vì phí cho mặt bằng thấp hơn nhiều so với ở vùng ngoại ô. Hơn nữa, sống ở nông thôn rẻ hơn ở thành phố, vì vậy bạn có thể mua được nhiều thứ khác, vì giá cả thấp hơn. Hơn thế nữa, bạn có thể mời bạn bè của mình tham gia tiệc nướng được tổ chức ngay tại khu vườn của mình. Nó sẽ rất tuyệt! Mặt tích cực khác là sự an toàn. Ở khu vực nông thôn, tỷ lệ tội phạm thấp hơn nhiều. Không có nhiều vụ đột nhập nhà và khả năng xảy ra trộm cũng thấp hơn. Ở nông thôn, mọi người thường để mắt đến khu nhà của những người hàng xóm. Họ luôn phản ứng khi có điều gì đó kỳ lạ xảy ra. Cuộc sống đồng quê rất yên bình và lặng lẽ. Bạn sẽ được tận hưởng cảm giác bình yên.
  Tuy nhiên, cuộc sống nơi đất khách quê người có rất nhiều mặt tích cực, cũng có một số nhược điểm. Sống trong nước chậm hơn. Mọi người không cần gấp và có nhiều thời gian. Người dân trong nước không phải làm việc nhiều giờ như ở thành phố. Mặt khác, họ không kiếm được nhiều tiền như vậy. Hơn nữa, không có những điều thú vị để làm trong thời gian rảnh. Tỷ lệ thất nghiệp cũng cao hơn nhiều so với thành phố. Vấn đề cũng có thể là giao tiếp. Nếu bạn không có ô tô riêng, bạn có thể gặp khó khăn khi đi làm. Vấn đề tương tự liên quan đến việc tiếp cận các bệnh viện, trường học, đồn cảnh sát và các cửa hàng, những nơi thường nằm xa làng. Cuối cùng, có một số mối nguy hiểm liên quan đến cuộc sống ở nông thôn như tuyết rơi dày hoặc mưa.
  Tóm lại, tôi nghĩ rằng sống ở nông thôn có thể có rất nhiều thuận lợi như không khí trong lành, cảnh quan ngoạn mục và thoải mái, nhưng rất nhiều người quyết định ở lại thành phố, do cuộc sống ở thị trấn là dễ dàng hơn. Dễ dàng tiếp cận các cửa hàng và các cơ sở khác là lợi thế lớn.

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới