Where the students (go). Now

Where the students (go). Now

2 bình luận về “Where the students (go). Now”

 1. Where are the students going now ?
  -> Dạng nghi vấn của thì hiện tại tiếp diễn :
                      Wh_ + be + S + V_ing ( + … ) ?
  -> S là The students ( số nhiều ) sử dụng are 
  -> Go => Going
  -> Dấu hiệu : Now.

  Trả lời
 2. are the students going
  Vì có “now” là dấu hiệu của thì HTTD
  Cấu trúc câu hỏi Wh của thì HTTD: WH-questions + tobe(is/are) + S + Ving + ….
  Dịch câu: Bây giờ học sinh đi đâu?

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới