Word form They ____at the meeting on time last Thurday (arrival )

Word form

They ____at the meeting on time last Thurday (arrival )

2 bình luận về “Word form They ____at the meeting on time last Thurday (arrival )”

 1. They ____ at the meeting on time last Thurday (arrival )
  $⇒$ $arrived$
  *Giải thích:
  • arrvial (n): sự có mặt, đến
  • Câu thuộc dạng quá khứ, dấu hiệu nhận biết: last Thursday
  • Cần điền 1 động từ ở dạng quá khứ $→$ chia arrive thành arrived (+ ed)
  *Tạm dịch:
  Họ đã đến cuộc họp đúng giờ vào thứ Năm tuần trước

  Trả lời
 2. arrived
  ______________________
  Arrive là động từ
  Mà danh từ cần đi chung với động từ nên dùng arrive
  Trong câu có last
  -> arrive thêm d
  Thành arrived

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới