You must wash this sweater in warm water => this sweater….

You must wash this sweater in warm water

=> this sweater….

2 bình luận về “You must wash this sweater in warm water => this sweater….”

 1. -tham khảo !
  Answer : This sweater must be washed in warm water
  – Dịch : Chiếc áo len này phải được giặt bằng nước ấm
  – Cấu trúc câu bị động với động từ thiếu khuyết : S + ĐTTK + be + V_(pp) + … +(by O)
  – “You” là chủ ngữ bất định nên câu này không cần thêm “by you”
  \text{@ TheFallen}

  Trả lời
 2. This sweater must be washed in warm water.
  – Bị động động từ khiếm khuyết (modal Verbs): S+ must/ can/could/…+ be+ V_ed/bqt+ (by+O)
  $\textit{# Themoonstarhk}$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới