paula quit ____ alcohol three years ago

paula quit ____ alcohol three years ago

2 bình luận về “paula quit ____ alcohol three years ago”

 1. – Giải đáp : drinking.
  – quit + V -ing : từ bỏ làm gì
  – Paula là con người, không có by – O trong câu -> đây không phải là câu bị động.
  – Tạm dịch : Paula đã từ bỏ uống đồ có cồn 3 năm trước.

  Trả lời
 2. @ Paula quitted __drinking__ alcohol three years ago
  – Ta có cấu trúc:
  => Quit doing sth: Bỏ việc làm gì đó
  – Cụm từ: Drink alcohol: Uống rượu
  – Dấu hiệu: Three years ago
  -> Cấu trúc thì QKĐ:
  => S+ V-ed/ V2
  $#Cover$

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới