people have a right to (descision) how to spend their money

people have a right to (descision) how to spend their money

2 bình luận về “people have a right to (descision) how to spend their money”

 1. => Decide
  *Decide (v) : quyết định
  * Dịch : Mọi người ai cũng đều có quyền được quyết định cách xài tiền của bản thân họ
  =====================
  @\text{Gabriella1303}

  Trả lời
 2. \text{Giải đáp :} decide
  \rightarrow Thì HTĐ : S + Vs / es
  \rightarrow Loại từ cần ở đây là Động từ ( Vì đi sau ” to ” ) => Dùng ” decide “
  \rightarrow decide ( v ) : quyết định
  \text{# Kirigiri}

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới