peter asked ___if he use the phone giải thích chi tiết cho mình với

peter asked ___if he use the phone
giải thích chi tiết cho mình với

2 bình luận về “peter asked ___if he use the phone giải thích chi tiết cho mình với”

 1. peter asked if he ___ use the phone
  -> D. Could
  – Câu tường thuật với câu hỏi yes/no:
  S + asked/wanted to know/wondered + if/whether + S + V(lùi thì) + O
  – Can lùi thì thành could
  – Dịch: Peter hỏi liệu anh ấy có thể dùng điện thoại?

  Trả lời
 2. Answer : D.could
  – Câu tường thuật dạng Yes/No Questions
  – Cấu trúc : S + asked + (O) + if/whether + S + V(lùi thì) + … 
  – can -> could (lùi thì)
  – could + V nguyên : có thể làm gì 
  – Loại các đáp án còn lại vì chưa lùi thì -> Sai cấu trúc

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới