Peter does likes football. He never misses a football match. Giải thích giùm mình

Peter does likes football. He never misses a football match.
Giải thích giùm mình

2 bình luận về “Peter does likes football. He never misses a football match. Giải thích giùm mình”

 1. Peter likes football. He never misses a football match
  never misses đúng vì đây là sự thật , thói qué ở HT => HTĐ
  like + N/V-ing: thích cái gì /làm gì
  => dịch: peter thích đá bóng, anh ấy không bao giờ bỏ lỡ trận bóng nào 
  CT: tobe
  S + am/is/are + V
  S + am/is/are + not + V
  Am/is/are + S +V
  Verb(động từ thường)
  S + V(s/es)
  S + don’t/doesn’t + V
  Do/does + S + V?
  chủ ngữ số ít (he/she/it/…)=> thêm -s/es
  Chủ ngữ số nhiều (you/we/they/….) ko thêm -s/ es
  => peter chủ ngữ số ít thêm -s
  @linanguyenpham

  Trả lời
 2. – Lỗi sai : does likes -> likes
  – Ta dựa vào vế sau : He never misses a football match : Anh ấy không bao giờ bỏ lỡ một trận đấu bóng đá. -> Thể hiện rằng anh ấy rất thích bóng đá
  -> Không thể dùng vừa trợ động từ , vừa V ở trong câu khẳng định, chỉ dùng trong phủ định/nghi vấn , nhưng trong câu trên không thể chia thể phủ định/nghi vấn ( không hợp ngữ cảnh )
  => Bỏ does.
  – Cấu trúc THTĐ ( các từ chỉ yêu ghét thường chia THTĐ diễn tả sở thích mang tính ổn định) :
  +) S + Vs/es
  -) S + don’t/doesn’t + V
  ?) Do/Does + S +V?
  – Peter là số ít, đi cùng Vs,es.
  – like sth/ V-ing : thích cái gì/làm gì

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới