peter is talking to the receptionist at a heath clinic peter: “can I make an appointment to see the doctor, please ?” – recep

peter is talking to the receptionist at a heath clinic
peter: “can I make an appointment to see the doctor, please ?” – receptionist: “…”
A. Ok, you will need to check my diary
B. ok, let me just check the diary
C. have a seat and i’ll be with you in an hour
D. not at the moment. he can’t be disturbed

2 bình luận về “peter is talking to the receptionist at a heath clinic peter: “can I make an appointment to see the doctor, please ?” – recep”

 1. Giải đáp phù hợp nhất:
  B. OK, let me just check the diray
  Dịch: OK, Để tôi kiểm tra nhật ký.
  Đáp Án: B
  Chúc bạn học tốt nha 🙂

  Trả lời
 2. Dịch nghĩa câu hỏi:
  Peter đang nói chuyện với nhân viên lễ tân tại một phòng khám sức khỏe.
  Peter: “Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ được không?” – Nhân viên lễ tân: “…”
  Dịch nghĩa câu trả lời:
  A. Ok, bạn sẽ cần kiểm tra nhật ký của tôi
  B. Ok, để tôi kiểm tra nhật ký
  C. Ngồi đi và tôi sẽ gặp bạn sau một giờ nữa
  D. Không phải bây giờ. Anh ấy không thể bị quấy rầy
  ⇒ Câu trả lời:
  B. Ok, let me just check the diary (Ok, để tôi kiểm tra nhật ký).
  Giải thích:
  Dựa vào nghĩa của câu hỏi: Làm ơn cho tôi đặt lịch hẹn với bác sĩ …
  → Người trả lời cần phải xem nhật ký những cuộc hẹn của bác sĩ để xếp Peter vào 1 buổi trống, không có bệnh nhân nào đặt lịch từ trước.
  ⇔ Ta chọn ý B
  ### Xin câu trả lời hay nhất nhé <3

  Trả lời

Viết một bình luận

Câu hỏi mới