Phân biệt giữa cast và mould ạ?

Phân biệt giữa cast và mould ạ?Viết một bình luận

Câu hỏi mới